Legionella wet- en regelgeving


Prioritaire instellingen


Volgens het nieuwe Drinkwaterbesluit zijn instanties met een collectieve drinkwaterinstallatie, die vallen onder één van onderstaande categorieën verplicht een legionella risicoanalyse met beheersplan (RABP) op te laten stellen:

 • Ziekenhuis of zelfstandige behandelcentra met nachtverblijf (instellingen als bedoeld in artikel 1.2, onderdeel 1 van het Uitvoeringsbesluit WTZi)
 • Zorginstellingen
 • Jachthavens
 • Gebouwen of samenhangend geheel van gebouwen met logiesfunctie zoals:
  • Bed & breakfasts met bedrijfsmatig nachtverblijf aan 5 personen of meer)
  • Hotels
  • Vakantieparken met vakantiehuisjes
  • Kampeerterreinen
 • Asielzoekerscentra
 • Zwembaden
 • Sauna's
 • Gebouwen met een celfunctie
 • Tankstations, truckstops en wegrestaurants met douchefaciliteiten voor openbaar gebruik

Een legionella risicoanalyse voor bovenstaande gebouwen moet worden opgesteld door een BRL6010 gecertificeerd bedrijf conform de BRL6010:2018.
Dat houdt ook in dat de uitvoerder van de risicoanalyse en opsteller van het beheersplan een vakbekwaam legionellapreventie adviseur dient te zijn.
De gecertificeerde bedrijven en vakbekwame legionellapreventie adviseurs die een legionellarisicoanalyse mogen uitvoeren staan geregistreerd in Centraal Register Techniek.

Zorgplicht


Zorgplicht betekent niet dat er niks gedaan hoeft te worden aan een installatie. Het betekent dat het laten opstellen van een legionellabeheersplan niet verplicht is.
Het is echter wel verplicht om een onderhoud- en beheersplan te hebben en uit te voeren. Dit komt vanuit het Bouwbesluit en NEN1006.
Een leidingwaterinstallatie hoort te voldoen aan de voorwaarden voor de aanleg en gebruik zoals vermeld in NEN1006. Deze voorwaarden staan uitgewerkt in de waterwerkbladen en zijn gratis in te zien en te downloaden op infoDWI.
Ook een gebouw met een verplichting tot het hebben van een legionellabeheersplan dient een onderhoud- en beheerplan uit te voeren. Een legionellabeheersplan is onderdeel van een onderhoud- en beheerplan.
Onderdelen van een onderhoud- en beheerplan kunnen zijn onder andere:
 • keerklepcontrole
 • controle verzegeling brandslanghaspels
 • onderhoud drukverhogingsinstallaties
 • onderhoud en controles warmtapwaterinstallaties
 • onderhoud en controle werking kranen
 • controle en onderhoud waterbehandelingstoestellen
 • controle leidingen (verversing, temperatuur, isolatie, markering)

Voor gebouwen met een watermeter van Qn10 geldt een registratieverplichting van het uitgevoerde beheer en onderhoud aan de leidingwaterinstallatie. Dit kan door het Waterleidingbedrijf gecontroleerd worden. Zij mogen daarop handhaven. Dit geldt ook voor leidingwaterinstallaties met een verbruik groter dan 100m3 per dag of warmtapwaterverbruik groter dan 10m3 per dag, en collectieve installaties met waterbehandeling waarbij het water bestemd is voor menselijke consumptie en hygiëne.
Hiervoor gelden verplichte beheerpakketten en soms ook verplichte monsternames op parameters anders dan Legionella.
Koeltorens en zwemwater vallen onder het Activiteitenbesluit. De toezichthouder is dan ook de omgevingsdienst. Er geldt voor dit soort installaties een verplichting tot het hebben van een legionellarisicoanalyse en beheersplan en de uitvoering daarvan.
Voor industriegebouwen, kantoorgebouwen en andere werkomgevingen kan vanuit de Arbowet een verplichting tot een Risico Inventarisatie en Evaluatie bestaan.
Eventuele legionellarisico’s en de maatregelen om besmetting te voorkomen dienen daarin te zijn opgenomen.
Genie Legionella Beheer
Totaaloplossingen in Legionellapreventie Legionella Online

 • Bedrijfsweg 16  1613 DX  Grootebroek  
 • 0228-322070
BRL6010   ISO9001 MVO partner