Totaaloplossingen in Legionellapreventie


Genie Legionella Beheer is door KIWA BRL 6010 gecertificeerd voor het uitvoeren van Legionella risicoanalyses en het opstellen van beheersplannen.
Voor prioritaire gebouwen is het verplicht de risicoanalyse en het beheersplan uit te laten voeren door een BRL 6010 gecertificeerd bureau, maar ook voor niet-prioritaire gebouwen geeft dit de zekerheid dat de opgestelde Legionella risicoanalyse en het beheersplan voldoen aan de wet- en regelgeving.

Daarnaast is ons kwaliteitsmanagementsysteem door KIWA ISO 9001:2015 gecertificeerd en zijn al onze medewerkers VCA gecertificeerd. Een garantie voor de hoogste kwaliteit in dienstverlening.

Waarmee kunnen wij u van dienst zijn?


 • Het controleren van uw nieuwbouwplannen op het gebied van Legionella veiligheid
 • Het opstellen of aanpassen van de waterleidingtekeningen van bestaande gebouwen
 • Risicoanalyses en beheersplannen opstellen voor prioritaire en niet-prioritaire gebouwen
 • Uitvoeren van beheersmaatregelen in het kader van Legionella preventie, zoals:
  • Spoelen, indien gewenst met spoelautomaten
  • Periodieke controle van keerkleppen
  • Periodieke controle van boilers
  • Wekelijkse opname van temperaturen van heet-/koud-/circulatiewater door midden van dataloggers
  • Periodieke controle van temperaturen aan de tappunten
  • Het nemen van watermonsters
  • Adviseren omtrent de resultaten van de watermonsters
  • Audits van door uw eigen personeel of derden uitgevoerde maatregelen
  • Jaarlijkse controle van de algehele staat van de tapwaterinstallaties (NEN1006)
 • Begeleiding van en controle op de uitvoering van installatieaanpassingen naar aanleiding van de risicoanalyse
 • Bij calamiteiten uw problemen oplossen door:
  • Dezelfde dag de besmette tappunten voorzien van (tijdelijk) legionellafilter
  • Direct te starten met een brononderzoek
  • De communicatie met IL&T voor u te verzorgen
  • Aanbesteden van en toezicht houden op thermisch of chemisch reinigen van de installatie
  • Het herbemonsteren van de besmette tappunten
 • Audits van door derden opgestelde risicoanalyses en beheersplannen en het opnemen hiervan in Logboek-Online
 • Tevens kunnen wij cursussen omtrent Legionella Preventie geven aan uw personeel, op locatie.
Genie Legionella Beheer
Totaaloplossingen in Legionellapreventie Legionella Online

 • Bedrijfsweg 16  1613 DX  Grootebroek  
 • 0228-322070
BRL6010   ISO9001 MVO partner